Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM), som driver Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Järnvägsmuseet, har tvingats lägga ett varsel om 69 tjänster. Orsaken är den ekonomiska kris som SMTM hamnat i pga coronapandemin. Påverkan på rese- och turistnäringen är kraftig och kommer att påverka SMTM under långt tid framöver.