Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet, blir ny chef för Sjöhistoriska museet.